Ảnh: Tổng kết & Nhìn lại


NHÀ TRỌ
1A Nguyễn Thị Nghĩa

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/P1160545.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/P1160535.jpg


Nhà trọ 56C Bùi Thị Xuân

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/Nhau2.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/Nhau.jpg

Nhậu

LỚP MTK27
Đầu năm, 2004:

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/20.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/09.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/11.jpg

Hội trại 2004

Năm 2, 2005:

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/12.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/08.jpg

Lễ hội hoa Đà Lạt


Năm 3, 2006:
Làm hố Biogas

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/Biogas-MTK27-11-3-2006-32.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/Biogas-MTK27-11-3-2006-14.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/Biogas-MTK27-11-3-2006-107.jpg

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/DSC08064.jpg

Làm hố Biogas

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/17.jpg

Thể dục

20/11/2006

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/NhagiaoVN20-11-061.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/NhagiaoVN20-11-063.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/NhagiaoVN20-11-062.jpg

Khiêu vũ

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/NhagiaoVN20-11-065.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Lop%20MT/NhagiaoVN20-11-064.jpg

Đại hội Đoàn Khoa Môi trường có một không hai, diễn ra trong… ánh nến

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Dai-Hoi-Doan-Khoa-2.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Dai-Hoi-Doan-Khoa-1.jpg

It's me!


2007
Buổi cuối GDMT, 19 tháng 4

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/19-4-07-buoi-cuoi-GDMT.jpg

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

CLB Nhịp Sống Giảng Đường

Giỗ tổ Hùng Vương, 2005

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/GioToHV1.jpg

Người cầm cờ…

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/GioToHV2.jpgĐêm "Dạ Khúc", khoa QTKD, 2006

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/DaKhucDem2.jpg

Đêm "Dạ khúc", lo chộp bức ảnh này làm để quên luôn tập ghi chép thông tin

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/DaKhucDem1.jpg

Phỏng vấn ban tổ chức đêm "Dạ khúc"

Phỏng vấn Sao Tháng Giêng

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/PV.jpgGiao Lưu trại giam Đại Bình, Lâm Đồng, 2006

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/GiaoLuuDaiBinh061.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/GiaoLuuDaiBinh062.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/GiaoLuuDaiBinh063.jpg


Hội trại truyền thống LLVT, 3/2006


https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/HoitraitruyenthongLLVT8409-3-20061.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/HoitraitruyenthongLLVT8409-3-20062.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/HoitraitruyenthongLLVT8409-3-20063.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/HoitraitruyenthongLLVT8409-3-20064.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/HoitraitruyenthongLLVT8409-3-20065.jpg


Liên hoan thanh niên tiên tiến, 2006

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/LHTNTT1.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/LHTNTT2.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/LHTNTT3.jpg

Tết Nguyên Tiêu 2007

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Nguyentieu071.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Nguyentieu072.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Nguyentieu073.jpg


Chụp hình

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/NSGD1.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/NSGD2.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/NSGD3.jpg

Nhậu tại TTVH, 2007


https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/18-3-07-13.jpg

Uống rượu cần


Hiến máu tình nguyện, 4/7/07

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Hien-mau-TN-4-7-07-1.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Hien-mau-TN-4-7-07-4.jpg

Chờ… giờ hành quyết!


https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Hien-mau-TN-4-7-07-6.jpg

Kinh lắm: Đưa tay ra, lấy mảnh dao lam dùng 1 lần rạch 1 phát, lấy máu bỏ lên lamen kính rồi xét nghiệm luôn


Sermina tuổi trẻ ĐHĐL với phong trào tình nguyện

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Sermina3.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Sermina2.jpg

Ra mắt bút nhóm Mimosa, 4/2007

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/RamatbutnhomMimosa26-4-07.jpg

Xuất hiện trên mặt báo 1 lần rồi tắt ngủmGiao lưu với trường ĐHKHXHNV TPHCM, 2007

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/GiaoLuuDHKHXHNV1.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/GiaoLuuDHKHXHNV2.jpg

Chết mất

, bạn Thùy học cùng lớp cấp I là thành viên trong đoàn này!


TIẾP SỨC MÙA THI
Tiếp sức mùa thi 2005

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Tinhnguyen0511.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Tinhnguyen0512.jpg

Tiếp sức mùa thi 2006

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Tiepsucmuathi061.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Tiepsucmuathi06.jpg

SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN
Tình nguyện 2005

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Tinhnguyen0510.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Tinhnguyen053.jpg

Người quen dạy học

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Tinhnguyen054.jpg

Vẫn người quen

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Tinhnguyen055.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Tinhnguyen059.jpg

2006, năm đáng nhớ nhất, thú vị hơn cả đi phượt!

Tour kéo dài không nhớ mấy ngày, đi đến vài tuyến, qua khoảng 15 xã tại Lâm Đồng

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe061.jpg

Ánh mắt trẻ thơ

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe062.jpg

Lớp học tình thương

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0610.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe069.jpg

Đêm đáng nhớ bên thác Đá, đường tắt vượt qua Di Linh

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0611.jpg

Bảo Lâm, lại dẫn đoàn đi lạc

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0612.jpg

Núi đồi tuyệt đẹp!

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0613.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0614.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0615.jpg

Đường tắt từ Đắk Lắk vào xã vùng sâu vùng xa Lâm Đồng

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0616.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenv
olam/NSGD/CDHe0617.jpg

Qua đò

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0618.jpg

Ghê nhất là ngồi trên xe, hai chân giữ chặt hai bên mé ghe!

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0619.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0620.jpg

27/10, Ngày thương binh Liệt Sĩ với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, CH & Wal suýt "teo", CH may mắn chỉ bị đau chân!

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0621.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0622.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0623.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0624.jpg

Khu vực này có suối nước nóng, tiếc là không có thời gian đi ra

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0625.jpg

Đường "đẹp"!

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe0626.jpg

Xa xa là đỉnh Langbian

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe063.jpg

Phỏng vấn

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe064.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe065.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe066.jpg

Chuẩn bị đi… lạc!

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe067.jpg

Lạc thật, đi xuống tận vùng biển Bình Thuận

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/CDHe068.jpg

Phỏng vấn

Tình nguyện 2007:

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/TinhNguyen071.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/TinhNguyen072.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/TinhNguyen073.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/TinhNguyen075.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/TinhNguyen076.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/TinhNguyen078.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/TinhNguyen079.jpg


https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Cattien.jpg

Cát Tiên

Thăm Nghĩa trang Liệt sĩ

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Tinhnguyen052.jpg

bé Ú


Du hí
Tết 2006

https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Hinh-tet-2006---00075.jpg
https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Hinh-tet-2006---00080.jpg

Hồ than thở, 2006

https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/Ho-Than-Tho-25-4.jpg


Thác Prenn

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/ThacPren1.jpg

Đi chui…

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/ThacPren2.jpg

Rồi cũng lọt

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/ThacPren4.jpg
https://i2.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/ThacPren3.jpg
https://i1.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/ThacPren5.jpg

Sinh nhật 2007

https://i0.wp.com/i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NSGD/birthday07.jpg

WAL
15/12/2009