Empty!


Trống trãi quá chả biết làm gì. Thường thì công việc 1 tuần làm 2,5 ngày mới hết. Chẳng hiểu sao tuần này mới 1,5 ngày đã xử xong (chưa kể cả buổi sáng thứ 2 ngồi xoay mấy thứ vớ vẩn)!
Lướt web NCĐ ra vào hơn chục lượt, ngồi xếp lại đống album hỗn loạn trong topic mình mãi cũng thấy còn quá sớm.
Lục vào mail để xem thư, một mail mới cảm ơn về việc đã tìm giúp sheet, nhạt, nhói, buồn… và… trống trãi…