Request & Download Classical Music (Part.5)


(Part kia do quá nhiều chữ nên nó ko cho, phải cắt sang part này)

Bach: Complete Sonatas and Partitas for Solo Violin
Johann Sebastian Bach (Composer)
Arthur Grumiaux (Performer)


violin solo – 01.mp3

 • violin solo – 02.mp3
 • violin solo – 03.mp3
 • violin solo – 04.mp3
 • violin solo – 05.mp3
 • violin solo – 06.mp3
 • violin solo – 07.mp3
 • violin solo – 08.mp3
 • violin solo – 09.mp3
 • violin solo – 10.mp3
 • violin solo – 11.mp3
 • violin solo – 12.mp3
 • violin solo – 13.mp3
 • violin solo – 14.mp3
 • violin solo – 15.mp3
 • violin solo – 16.mp3

  violin solo2 – 01.mp3

 • violin solo2 – 02.mp3
 • violin solo2 – 03.mp3
 • violin solo2 – 04.mp3
 • violin solo2 – 05.mp3
 • violin solo2 – 06.mp3
 • violin solo2 – 07.mp3
 • violin solo2 – 08.mp3
 • violin solo2 – 09.mp3
 • violin solo2 – 10.mp3
 • violin solo2 – 11.mp3
 • violin solo2 – 12.mp3
 • violin solo2 – 13.mp3
 • violin solo2 – 14.mp3
 • violin solo2 – 15.mp3
 • Vivaldi – la stravaganza


  (Hình chỉ mang tính chất minh họa )

  la stravaganza 1-6 – 01.mp3

 • la stravaganza 1-6 – 02.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 03.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 04.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 05.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 06.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 07.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 08.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 09.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 10.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 11.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 12.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 13.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 14.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 15.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 16.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 17.mp3
 • la stravaganza 1-6 – 18.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 01.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 02.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 03.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 04.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 05.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 06.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 07.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 08.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 09.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 10.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 11.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 12.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 13.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 14.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 15.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 16.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 17.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 18.mp3
 • la stravaganza 7-12 – 19.mp3
 • Luciano Pavarotti – O Sole Mio! – The Best


  Ơ, khỉ thật, ko biết CD này bài hát nó có tựa đề như thế nào đúng là cái bọn chỉ biết up,không chịu đưa tittle gì hết,nên bà con ráng… tìm vậy
  Download:

  Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 1.mp3

 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 2.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 3.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 4.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 5.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 6.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 7.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 8.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 9.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 10.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 11.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 12.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 13.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 14.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 15.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 16.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 17.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 18.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 19.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 20.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 21.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 22.mp3
 • Luchano Pavaroti – O Sole Mio!-The best – Track 23.mp3
 • Mozart: Requiem – Karajan

  W.A. Mozart – 01 – I. Introitus – Requiem.mp3

 • W.A. Mozart – 02 – II. Kyrie.mp3
 • W.A. Mozart – 03 – III. Sequenz – Dies Irae.mp3
 • W.A. Mozart – 04 – Tuba Mirum.mp3
 • W.A. Mozart – 05 – Rex Tremendae.mp3
 • W.A. Mozart – 06 – Recordare.mp3
 • W.A. Mozart – 07 – Confutatis.mp3
 • W.A. Mozart – 08 – Lacrimosa.mp3
 • W.A. Mozart – 09 – IV. Offertorium – Domine Jesu.mp3
 • W.A. Mozart – 10 – Hostias.mp3
 • W.A. Mozart – 11 – V. Sanctus.mp3
 • W.A. Mozart – 12 – VI. Benedictus.mp3
 • W.A. Mozart – 13 – VII. Agnus Dei.mp3
 • W.A. Mozart – 14 – VIII. Communio.mp3
 • Pavarotti's Greatest Hits


  1. Nessun dorma! Turandot – Puccini
  2. Ah! mes amis … Pour mon áme La Fille du régiment – Donizetti
  3. Recondita armonia Tosca – Puccini
  4. Che gelida manina La Bohème – Puccini
  5. Di rigori armato Der Rosenkavalier – Strauss
  6. Mattinata – Leoncavallo
  7. La Danza – Rossini
  8.
  Torna a Surriento – De Curtis

  9. Favorita del re!…Spirito gentil La favorita -Donizetti
  10. Flower Song Carmen – Bizet


  Track1.mp3
  Track10.mp3
  Track11.mp3
  Track12.mp3
  Track2.mp3
  Track3.mp3
  Track4.mp3
  Track5.mp3
  Track6.mp3
  Track7.mp3
  Track8.mp3
  Track9.mp3

  vivaldi – concerti con moltiistromenti

  Track01.mp3
  Track02.mp3
  Track03.mp3
  Track04.mp3
  Track05.mp3
  Track06.mp3
  Track07.mp3
  Track08.mp3
  Track09.mp3
  Track10.mp3
  Track11.mp3
  Track12.mp3
  Track13.mp3
  Track14.mp3
  Track15.mp3
  Track16.mp3
  Track17.mp3
  Track18.mp3
  Track19.mp3
  [SND]
  Track20.m p3
  [SND]
  Track21.mp3
  [SND]
  Track22.mp3
  [SND]
  Track24.mp3
  [SND]
  Track25.mp3
  [SND]
  Track26.mp3