Request & Download Classical Music (Part.3)


Nơi này post những album linh tinh, về Liszt, Schumann, một ít Schubert còn vương vấn, và một ít của Beethoven, những Lieder của vài nhà soạn nhạc…

Đầu tiên của Gilels – Schubert & Liszt – Piano Sonata, ghi âm vào những năm 60 – 64.

Media info: MP3/224kbs

Download:

Part 1: http://www.mediafire.com/?eqdewz9adt9

Part 2: http://www.mediafire.com/?ajf1zy4wtxz

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đẩy luôn những album linh tinh của part 2 vướng vào phần của Chopin:

Schubert Lieder:

http://www.mediafire.com/?1gsj4t5bk2x

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hình như mấy người này không tên tuổi cho lắm! Mình không có nguồn về piano sonata của Beethoven nhiều nên tạm thời chỉ đưa mấy cái link "chống cháy" này đã!

Piano Sonata Complete
All except No.14, 21 & 23: Jano Jendo, Piano
No.14, 21 & 23: Nicholas Walker, Piano

Piano Sonata No.1 in F minor Op.2 No.1
Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2 No.2
Piano Sonata No. 5 In C Major,Op.10 No.1
Piano Sonata No.6 in F major Op.10-2
Piano Sonata No.7 in D Major,Op.10 No.3
Piano Sonata No.8 in C Minor Op.13 "Pathetique"
Piano Sonata No.9 in E Major, Op.14 No.1
Piano Sonata No.11 in B flat Major Op.22
Piano Sonata No.13 in E flat Major Op.27 No.1
Piano Sonata No. 14 in C Sharp Minor Op.27 No. 2 "Moonlight"
Piano Sonata No. 16 in G Major Op.31 No. 1
Piano Sonata No.17 in D minor Op.31 No.2 "Tempest"
Piano Sonata No.18 in E flat Major Op.31 No.3
Piano Sonata No. 21 in C major, Op. 53
Piano Sonata No. 22 in F major, Op. 54
Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57
Piano Sonata No.25 Op.79 in G Major
Piano Sonata No.29 in B flat Major "Hammerklavier"Op.106
Piano Sonata No.30 in E Major Op.109