Request & Download Classical Music (Part.2)


Part 1 có lẽ hơi dài rồi nên đành sang part 2 vậy, 2CD đầu tiên ưu tiên cho Hít (mấy album trong phần này tập trung vào Chopin):

Chopin: Nocturnes

Composer: Fryderyk Chopin Performer: Maurizio Pollini Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=a171a3bb9b04af1091b20cc0d07ba4d237cbad6845…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

CHOPIN – PIANO CONCERTO NO.2, 14 VALSES, IMPROMPTU

Download:

http://www.mediafire.com/?8x3zd1zn4tc

Bản ghi âm Piano Concerto No.2 này hay cực! Hàng này chắc hơn cả độc!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket