Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 05.12.2007

Request & Download Classical Music (Part.2)


Part 1 có lẽ hơi dài rồi nên đành sang part 2 vậy, 2CD đầu tiên ưu tiên cho Hít (mấy album trong phần này tập trung vào Chopin):

Chopin: Nocturnes

Composer: Fryderyk Chopin Performer: Maurizio Pollini Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=a171a3bb9b04af1091b20cc0d07ba4d237cbad6845…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

CHOPIN – PIANO CONCERTO NO.2, 14 VALSES, IMPROMPTU

Download:

http://www.mediafire.com/?8x3zd1zn4tc

Bản ghi âm Piano Concerto No.2 này hay cực! Hàng này chắc hơn cả độc!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Danh mục

%d bloggers like this: