Đăng bởi: Nguyễn Võ Lâm | 01.04.2007

Friedrich Burgmuller 1806-1874 – Nocturnes


Âm nhạc dành cho tâm hồn cô quạnh…

Đêm…

http://www.box.net/shared/4xjdd04h0q

Nhà soạn nhạc này sao ít thấy được nhắc đến thế?


Danh mục

%d bloggers like this: