My pictures


Cu bạn vừa mới sắm cái kỹ thuật số, mượn tạm, chộp lại mấy tấm hình vẽ up lên cho pà con xem!

Người một thời đã làm mưa làm gió lòng ai…

Không biết cách post hình lên đây, đành để tạm trong chỗ ni:

http://pg.photos.yahoo.com/ph/volam_ktvn85/slideshow2?.dir=/5bf7scd&.src=ph&….