Chuyện quanh ngày Tết


Hix, hôm nay đen đủi quá! Dự tính đến Dăklăk họp mặt bút nhóm tan thành mây khói! Chỉ tại sắp cận kề ngày tết, chẳng còn chuyến xe nào để đi… Làm anh em ở đó nóng lên giận xuống, kiểu này thì ăn tết ko ngon mất rồi… Chưa gì đầu năm sau phải tạ lỗi… hix!!!

Posted in Ghi